Cara Withdrawal

Jika anda telah membuat keuntungan, dan ingin membuat pengeluaran keuntungan anda melalui local deposit, berikut ada langkah mudah yang perlu anda lakukan.

1. Anda perlu mengisi borang pengeluaran terlebih dahulu  sila klik imej untuk mendapat borang2. Rajah di bawah akan dipaparkan, anda perlulah memasukkan maklumat yang berkenaan: